Integritetspolicy

Welcome to Napapijri

Fri frakt och fria returer!

Hos oss får du alltid gratis standardleverans och retur, du betalar endast för de varor du köper.

Frakt

Standardleverans till ombud (Gratis): 3-4 arbetsdagar

OBS! Vid jul eller rea så kan leveranstiderna förlängas. Vi ber om ursäkt för detta i förväg & hoppas att det inte dröjer.

Retur

Om du vill returnera din vara kan du göra det inom 14 dagar från det att du hämtat ut ditt paket. Din retur registrerar du enkelt online med bara några klick.

Integritetspolicy


Vi vill att du ska känna dig trygg när du handlar hos oss på Napapijri.se och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.
Vi har därför utarbetat en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Denna policy kan när som helst ändras, så var noga med att alltid kontrollera uppgifterna. Den senaste versionen av denna Integritetspolicy finns alltid tillgänglig på napapirji.se.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Det kan till exempel vara: Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. Och behandling av personuppgifter är allt som görs med dem till exempel: Insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Det svenska bolaget Selected Brands Nordic AB (556094-7920) som står för försäljningen av Napapijris produkter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Även andra bolag inom Selected Brands-koncernen, det vill säga Selected Brands Danmark, Selected Brands Norway AS kan komma att behandla dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna leverera de produkter och tjänster som vi tillhandahåller. Vi kan också använda oss av informationen för att kunna skapa en bättre upplevelse vid besök på vår hemsida samt för att kunna informera dig om ditt konto och produkter. Dessutom kan vi använda personuppgifterna som du själv angett vid marknadsföringsaktiviteter och för att kunna visa mer relevanta annonser om produkterna.

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

- För att kunna fastställa din identitet
- Behandla dina beställningar och returärenden
- Kontakta dig vid leveransbesked eller om ett problem uppstår vid leverans av dina produkter
- Kontakta dig när din beställning går att hämta
- Besvara dina frågor vid e-post eller via kundtjänst
- Analys och segmentering för riktade kampanjer
- Utskick av generell information och riktade budskap (via e-mail, sms eller sociala medier)
- Informera om event/evenemang
- Kontroll av ålder vid köp på e-handel
- Testa och förbättra våra system, tillhandahålla rätt tjänster
- Förhindra bedrägeri eller missbruk av våra tjänster
- För att du ska kunna delta i eventuella tävlingar

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

Den informationen som vi samlar in och lagrar hos oss är information som du aktivt själv har lämnat. Så som adress, namn, ålder (personnummer i Sverige), e-mailadress och mobilnummer. Vi samlar också in information om på vilket sätt du valt att bli kontaktad på (via e-post och/eller telefon.)
Vi kan också samla in uppgifter när du besöker vår hemsida eller vid ett köp. Det kan vara information om vilka varor du köpt, pris, datum och om du gör eventuella returer. Om du själv signar upp dig för vårt nyhetsbrev eller deltar i kundaktiviteter så kommer vi att samla in personuppgifter rörande detta.

VART LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?

De personuppgifter som samlas in kommer att hållas inom Europa och EES. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part så som Klarna, DHL och DSV används endast för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Exempelvis då ett företag behöver kunna verifiera din adress, för att en speditör/lager ska kunna skicka dig information kring din order och leveransinformation i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.
Observera att dessa företag är självständiga personuppgiftsansvariga

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

HUR KOMMER DU ÅT OCH KONTROLLERAR DINA UPPGIFTER?

Du kan själv gå in på ”Din Sida” på vår sida för att kontrollera dina uppgifter. Du kan också kontakta oss på vår chat eller via mejl om du vill ha hjälp med borttagning eller har frågor.

DINA RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång av dina uppgifter
Du som kund har alltid rätt att kräva ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, i vilket syfte de finns lagrade och varifrån vi inhämtat dem.

Rätt till rättelse av sina uppgifter
Du har rätt att begära att din kunduppgifter ändras och rättas om det skulle vara att dem är felaktiga.

Rätt till att bli bortglömd
Du har alltid rätt att begära att uppgifterna du lämnat blir raderade. Vi kommer då att plocka bort dem så länge vi inte behöver spara dem på grund av legala själ.
Exempel på situationer där vi tillfälligt kan avslå din önskan om att få din personuppgifter raderade:
- Vid eventuella kundtjänstärenden
- Om du har en order som du ännu inte fått levererad
- Vid en obetald skuld till oss

Rätt till begränsning
Du har rätt att kräva att dina uppgifter begränsas om något av följande alternativ är lämpligt:
- Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera dina uppgifter.
- Om vår behandling av dina uppgifter är olaglig och du inte vill att dina uppgifter ska raderas så kan istället uppgifterna begränsas av deras användning.
- Vi behöver inte uppgifterna längre för de ändamål som vi annars behöver dem för, men du själv behöver dem för att kunna fastställa eller försvara dig i ett rättsligt sammanhang och begär då att vi inte raderar dem.

Om behandlingen av dina uppgifter har begränsats i enlighet med något av ovan alternativ får vi endast utöver att lagra dina uppgifter, behandla uppgifterna med ditt samtycke eller vid rättsliga situationer.

Rätt att neka direkt marknadsföring
Där dina personuppgifter skulle kunna användas vid direkt marknadsföring har du rätt att neka att vi får använda dina uppgifter för det ändamålet.
Du kan även invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresse avvägning.

Rätt till dataportabilitet
Under vissa omständigheter har du rätt att under lag begära din personliga data, som du har gett till oss. Du har rätt att få informationen i ett strukturerat, vanligen använt format (dataportabilitet) och du kan i vissa fall få denna information överförd till en annan personuppgiftsansvarig. Det omfattar bara sådan information som du själv har angett till oss och som vi behandlar med vissa lagliga grunder, tillexempel ett avtal vi har med dig.

FELAKTIG BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER

Om du anser att vi på något sätt använt dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in dina klagomål till tillsynsmyndigheten. (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten)

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Vi på Napapijri.se vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte försvinner, förstörs eller används på ett sådant sätt att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner kommer att förändras i samma takt som med den tekniska utvecklingen. De transaktioner som görs genom Napapijri.se där dina personuppgifter används kommer att krypteras med hjälp av SSL (Secure Socket Layer).

COOKIES

Vi på Napapijri använder oss av cookies och liknande tekniker för att analysera trafiken på vår webbplats och det hjälper också oss att analysera trafiken till och från vår hemsida som hjälper oss att förbättra vår kundupplevelse för kunden. Det kan vara information om kundens land, hur besöket på hemsidan tidigare sett ut och vilka sidor på Napapijri som kunden besökt.

Napapijri använder sig av två typer av cookies: tillfälliga cookies som endast lagras temporärt och som försvinner när du sedan stänger din webbläsare och varaktiga cookies som sparas till framtida besök på webbplatsen. Vi använder oss av dessa för att analysera prestanda för webbplatsen, anpassa den efter kundernas behov och för att analysera kundernas användning av webbplatsen. Vi använder också oss av cookies för att kunna ge dig mer relevant marknadsföring. Webbplatsens funktionalitet påverkas också till viss del av tillfälliga cookies och webbplatsen kommer kanske därför inte att uppfylla din fulla kapacitet om cookies inte accepteras.

Du kan själv ändra inställningarna i din webbläsare eller din enhet för att hantera användningen och omfattningen av cookies. Du kan tillexempel blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera befintliga cookies när du stänger ner din webbläsare.

GOOGLE ANALYTICS

Dessa cookies används för att samla in information om hur kunder använder Napapijri.se. Data samlas in anonymt och sedan sammanställs information om antal besökare, kundens besökstid på hemsidan och vilka sidor som besökts. För ytterligare information om Googles integritetsregler, vänligen läs mer på Googles hemsida.

KONTAKT

Behöver du komma i kontakt med oss gällande dina personuppgifter, vänligen kontakta vår kundtjänst här  eller vår chat på Napapijri.se.

Napapijri
Selected Brands Nordic AB
Östra Hamngatan 52
411 09 Göteborg
E-post: napapijri@selected.se
Org. nr: 556094-7920

Policyn gäller från 2018-07-06